Puchatek 2020

Jakość

Firma posiadam system zarządzania jakością ISO 9001:2012

Polityka Jakości


Głównym celem firmy PUCHATEK Sp. z o.o. jest świadome dążenie do uzyskania pełnego zadowolenia Klienta z jakości dostarczonego produktu i świadczonych usług.

 

Podstawowym zadaniem Spółki jest produkcja wyrobów i świadczenie usług w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych o wymaganym, wysokim poziomie technicznym procesów wytwórczych, wyrobów zgodnych z standardami jakości i obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

Cel ten uzyskujemy poprzez:

 

·             Znajomość i praktyczne stosowanie zasad Systemu Jakości,

·             Odpowiedzialność pracowników za jakość realizowanych procesów,

·             Działania  doskonalące  dla procesów  i zapobieganie powstawaniu niezgodności wyrobów,

·             Bieżącą komunikację z Klientem dla osiągnięcia  wysokiego poziomu jego obsługi.

 

Gwarancją sukcesu jest:

 

·             Współpraca z Dostawcami o stabilnym poziomie jakości dostaw,

·             Podnoszenie kwalifikacji personelu,

·             Rozwój w zakresie techniki przy produkcji wyrobów i usług,

·             Utrzymanie i doskonalenie  Systemu Jakości  

 

Zapewniam, że treść Polityki Jakości jest przestrzegana w całej organizacji, będącej zobowiązaniem dla personelu, a skuteczność i efektywność obowiązującego Systemu Jakości jest przedmiotem stałego zainteresowania i odpowiedzialności Kierownictwa  Spółki.

 

 

Czudec styczeń 2016r.

Prezes Zarządu

Władysław Wolan

 

Cele Jakości 2016 r


Ustanowione  i  udokumentowane  Cele Jakości obowiązują na  każdym  szczeblu organizacyjnym w Spółce. Cele  są spójne z Polityką Jakości i określają stały rozwój Spółki przez realizację:

 

Celów Ogólnych:

  • Doskonalenie i rozwój Systemu Jakości,
  • Zapewnienie niezbędnych zasobów dla rozwoju Firmy.
  • Pozytywny efekt finansowy wynikający z działalności Spółki.

    Celów Operacyjnych:
  • Szkolenie Personelu w zakresie zarządzania jakością.
  • Doskonalenie realizacji i dokumentowania procesu zamówień.

 

 

Ustalone Cele Jakości są realizowane przez wszystkich pracowników Spółki i weryfikowane okresowo  przez Kierownictwo Spółki.

 

Czudec styczeń 2016

Prezes Zarządu

Władysław Wolan