Puchatek 2024

Jakość


Przedsiębiorstwo Puchatek Sp. z o.o posiadam system zarządzania jakością ISO 9001:2015


Do pobrania:

Polityka Jakości 2023    |     Cele jakości 2023   |    Certyfikat jakości


 

Głównym celem firmy PUCHATEK Sp. z o.o. jest świadome dążenie do uzyskania pełnego zadowolenia Klienta z jakości dostarczonego produktu i świadczonych usług. Podstawowym zadaniem Spółki jest produkcja wyrobów i świadczenie usług w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych o wymaganym, wysokim poziomie technicznym procesów wytwórczych, wyrobów zgodnych z standardami jakości i obowiązującymi wymaganiami prawnymi.


Cel ten uzyskujemy poprzez:

Znajomość i praktyczne stosowanie zasad Systemu Jakości,

Odpowiedzialność pracowników za jakość realizowanych procesów,

Działania  doskonalące  dla procesów  i zapobieganie powstawaniu niezgodności wyrobów,

Bieżącą komunikację z Klientem dla osiągnięcia  wysokiego poziomu jego obsługi.

 

Gwarancją sukcesu jest:

Współpraca z Dostawcami o stabilnym poziomie jakości dostaw,

Podnoszenie kwalifikacji personelu,

Rozwój w zakresie techniki przy produkcji wyrobów i usług,

Utrzymanie i doskonalenie  Systemu Jakości  


Prezes Zarządu

Władysław Wolan